Ett mål - flera miljöer

Behoven av förfinad markmiljö varierar, men målet är alltid detsamma - att hitta rätt profil som stämmer med den övriga miljön. Där vi tillsammans analyserar varje behov för att vi skall uppnå bästa resultat. En golfbana ska ju ha en annan profil än exempelvis ett bostadsområde. Detsamma gäller givetvis även andra markmiljöer.

markmiljöer