Våra maskiner

Vi använder i huvudsak en maskin som går på larvfötter och därför kan ta sig fram på de flesta ställen. Om området kring stubben är extra känsligt kan det vara lämpligt att använda vår mindre hjulgående maskin som har ett lägre marktryck.

Bredden på maskinen är flexibel och kan ställas om från 130 till 89 cm för att även kunna komma åt på trängre utrymmen.

Om området kring stubben är extra känsligt kan det vara lämpligt att använda vår mindre hjulgående maskin som har ett lägre marktryck.

Vermeer SC60TX