Vi håller oss inte bara på marken

Även om vi specialiserat oss på att fräsa bort ovälkomna stubbar så ser vi hela markmiljön som vårt arbetsområde snarare än en begränsad markyta. Idag kan vi erbjuda trädfällning, stubbfräsning, beskärning, gallring och flisning med komplett eftervård. Det handlar om att skapa rätt känsla så att varje område får sin särprägel.

Att vi sedan är snälla mot naturen gör ju inte saken sämre.

trädfällning